Naše
filozofie

Zaměřujeme se na investice do růstu a rozvoje společností, kde máme majoritní podíl a byznys řídíme.

Klíčová je pro nás efektivita investovaných peněz zejména v kontextu zahraniční expanze a organického růstu vlastněných firem v kombinaci s akvizicemi společností, kde dokážeme vytvořit přidanou hodnotu, jako v případě vlastněných společností Pietro Filipi či KARA.

Pokračující konsolidací oděvních značek, pobočkovou expanzí a využitím synergického efektu centrálního řízení a velikosti skupiny zajišťuje C2H svůj udržitelný růst.

kara_black
pietro_filipi
etam

903
mil Kč

obrat 2019

562

zaměstnanců

88

prodejen

308 302

klientů 2019

Portfolio

3

roky

DLUHOPIS
 • Investice na 3 roky
 • Výnos 6 % p.a.
 • Kvartální vyplácení
 • Hodnota dluhopisu 50 000 Kč

7

let

DLUHOPIS
 • Investice na 7 let
 • Výnos 7,5 % p.a.
 • Kvartální vyplácení
 • Hodnota dluhopisu 50 000 Kč

5

let

DLUHOPIS
 • Investice na 5 let
 • Výnos 7 % p.a.
 • Kvartální vyplácení
 • Hodnota dluhopisu 50 000 Kč

Proč investovat
do módního průmyslu?

Potenciál vidíme v samotné velikosti módního segmentu.

Dle euromonitor.com činil za rok 2019 obrat módního průmyslu 1,9 bilionu USD. Móda se tak řadí na druhou příčku v rámci retailových segmentů.

Módní trh je stabilní, odolný krizím, což dokazují statistiky maloobchodních prodejů oděvů.

Móda představuje největší podíl na stále rostoucích eCommerce tržbách (větší než podíl např. potravin).

Potenciál představuje i rychle se měnící svět, ovlivňovaný novými technologii, což se projevuje právě i v módě a oblékání.

Kalkulátor výnosu

Navrhovaná výše investice

50 000 Kč 250 000 Kč 500 000 Kč 750 000 Kč 1 000 000 Kč 3 000 000 Kč 5 000 000 Kč 10 000 000 Kč

750 000 Kč

C2H Retail Holding IV.
2019 - 2022, 6,0 %

Výnos za 3 roky:

C2H Retail Holding V.
2019 - 2024, 7,0 %

Výnos za 5 let:

C2H Retail Holding VI.
2019 - 2026, 7,5 %

Výnos za 7 let:

Spočítáme Vám výnos na míru


Minimální výše investice činí 50 000 Kč.

C2H Retail Holding IV.
2019 - 2022, 6,0 %

Výnos za 3 roky:

C2H Retail Holding V.
2019 - 2024, 7,0 %

Výnos za 5 let:

C2H Retail Holding VI.
2019 - 2026, 7,5 %

Výnos za 7 let:

Jedná se o čistý výnos po zaplacení srážkové daně.

Dluhopisy vydané v rámci tohoto dluhopisového programu budou nabídnuty k úpisu a koupi v České republice. Zveřejněné dokumenty nejsou veřejnou nabídkou, dluhopisy nelze na základě těchto dokumentů nabýt a tyto dokumenty slouží pouze pro potřeby vlastníků dluhopisů.

Náš tým

Jsme tým profesionálů
s bohatými zkušenostmi.

CEO

Michal Mička

Finanční a provozní ředitel

Pavel Bednář

Předchozí působiště:
Ekospol, PPF

Ředitel maloobchodu

Ladislav Pštros

Předchozí působiště:
Pietro Filipi

HR ředitel

Jan Zipser

Předchozí působiště:
Ekospol

Manažerka pro mezinárodní expanzi

Klára Knotová

Předchozí působiště:
Lasvit

Mám zájem

Stačí vyplnit formulář a náš investiční specialista Vás bude kontaktovat s konkrétní nabídkou.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

„Dluhopisy propagované na této webové stránce jsou pod názvem C2H RETAIL HOLDING IV., C2H RETAIL HOLDING V. a C2H RETAIL HOLDING VI. vydávány jako v pořadí 4., 5. a 6. emise (podle kontextu společně i jednotlivě dále jen „Emise“) v rámci dluhopisového programu společnosti C2H RETAIL HOLDING s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 064 34 070, LEI: 315700XV8D03DVI22779, zapsané v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 282100 (dále jen „C2H RETAIL HOLDING“), v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR a dobou trvání programu 10 let, který byl zřízen v roce 2019 (dále jen „Dluhopisový program“). 

Základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu byl schválen Českou národní bankou jako orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem podle zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a článku 31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, konkrétně pak rozhodnutím České národní banky č.j. 2019/103838/570 ze dne 30.9.2019, které nabylo právní moci dne 2.10.2019 (dále jen „Základní prospekt“).

Kompletní prospekt propagovaných dluhopisů je tvořen Základním prospektem a příslušnými konečnými podmínkami obsahujícími konečné podmínky jednotlivých Emisí (podle kontextu společně i jednotlivě dále jen „Konečné podmínky“).

Základní prospekt i Konečné podmínky byly uveřejněny, a to na webových stránkách společnosti C2H RETAIL HOLDING www.c2h.cz v sekci „Pro investory” a investoři do dluhopisů je mohou získat v elektronické podobě na uvedených webových stránkách www.c2h.cz v sekci „Pro investory” pod následujícími hypertextovými odkazy:

 1. Základní prospekt – pod hypertextovým odkazem https://is.gd/NRlrj4

 2. Konečné podmínky pro 4. Emisi dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu pod názvem C2H RETAIL HOLDING IV. – pod hypertextovým odkazem https://is.gd/Rbd2w0

 3. Konečné podmínky pro 5. Emisi dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu pod názvem C2H RETAIL HOLDING V. – pod hypertextovým odkazem https://is.gd/wWYx84

 4. Konečné podmínky pro 6. Emisi dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu pod názvem C2H RETAIL HOLDING VI. – pod hypertextovým odkazem https://is.gd/6R2N3r

Základní prospekt i Konečné podmínky jsou dále dostupné rovněž i na webových stránkách České národní banky  na stránce přístupné pod hypertextovým odkazem https://is.gd/3qxUau

Schválení Základního prospektu Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených dluhopisů a C2H RETAIL HOLDING doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli Základní prospekt i příslušné Konečné podmínky, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do propagovaných dluhopisů. Jakékoliv rozhodnutí o upsání propagovaných dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích založených v těchto dokumentech jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů dluhopisů.